Bestyrelse

Bestyrelse

 

Formand:

Allan Leth nr. 17

Telefon: 20 28 30 09


Kasserer:

Kjeld Boldsen nr. 76

Telefon: 40 32 16 15

 

Sekretær:

Mia Malene Wriedt nr. 62

Telefon: 61 41 10 01

 

Bestyrelsesmedlem:

Anker Nørgaard Jensen nr. 41

Telefon: 86 68 32 05


Bestyrelsesmedlem:

Flemming Hansen nr. 75

Telefon: 25 75 09 75

 

Suppleanter:

Carsten Gundersen nr. 18

Christian Nielsen nr. 19

 

Revisor:

Kurt Espesen nr. 40

Flemming Skov nr. 47

 

Revisorsuppleant:

Kirsten Andersen nr. 43