Bestyrelse

Bestyrelse

 

Formand:

Mia Wriedt nr. 63

Telefon: 61 46 10 01


Kasserer:

Kjeld Boldsen nr. 76

Telefon: 40 32 16 15

 

 

Bestyrelsesmedlem:

Anker Nørgaard Jensen nr. 41

Telefon: 86 68 32 05


Bestyrelsesmedlem:

Flemming Hansen nr. 75

Telefon: 25 75 09 75


Bestyrelsesmedlem:

Christian Nielsen nr. 19

 

Suppleanter:

Carsten Gundersen nr. 18

Diana Nielsen nr. 19

 

Revisor:

Kurt Espesen nr. 40

 

Revisorsuppleant:

Kirsten Andersen nr. 43